KONSULTACJA PEDAGOGICZNE

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży prowadzi Monika Gazecka

W trakcie spotkań z rodzicami, między innymi:

  • rozwiązujemy problemy psychopedagogiczne w relacjach z dziećmi,

  • pracujemy nad podnoszeniem kompetencji wychowawczych,

  • uczymy się, jak skutecznie pomagać dziecku w odrabianiu lekcji,

  • budujemy system wsparcia dla dziecka.

W trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą, między innymi:

  • pracujemy nad radzeniem sobie z trudnościami w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami,

  • doskonalimy umiejętności komunikacyjne,

  • uczymy się rozwiązywania problemów i radzenia sobie z konfliktami,

  • pracujemy nad adekwatnym poczuciem własnej wartości,

  • szukamy indywidualnego stylu uczenia się,

  • poznajemy różne metody uczenia się i doskonalenia pamięci.

Każda praca z dzieckiem poprzedzona jest przynajmniej jednym spotkaniem z rodzicami.

Kontakt i zapisy: Monika Gazecka (tel.: 608209239; monika_gazecka@wp.pl)

Terminy konsultacji: w czwartki od 19.00 po uprzednim uzgodnieniu.