Plan zajęć na rok 2017/2018 obowiązujący od 4 września. Plan będzie na bieżąco, w miarę napływania zgłoszeń i uruchamiania poszczególnych zajęć, sukcesywnie uzupełniany.

Zapraszamy do  zapisów!

© Przystań Artystyczna Adama Sypniewskiego