SZACHY

Zajęcia szachowe w Przystani Artystycznej Adama Sypniewskiego skierowane są do dwóch grup wiekowych: najmłodszych dzieci, które poprzez zabawę zapoznają się z elementami zasad gry szachowej. Z kolei dzieci starsze, które opanowały podstawy poznają specyfikę gry w szachy, zaznajamiając się z motywami taktyki szachowej, debiutami i sposobem rozgrywania końcówek oraz mistrzami świata w szachach.
W trakcie zajęć rozgrywamy partie z zegarami szachowymi oraz zapisem. Ponadto, uczestnicy zajęć uczestniczą w często organizowanych przez nas turniejach szachowych w ramach całorocznego cyklu pn. "Otwarty Turniej Szachowy Szach-Mat".
Przez naukę gry w szachy uczestnicy nabywają takie umiejętności, jak sztuka krytycznego i logicznego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji i rozwijania problemów, rozwijają intelekt, pamięć i zmysł obserwacji. A co ważne, również uczą się szacunku do siebie.

Instruktor: Leon Miklosik

Przystań Artystyczna

Ul. Wergiliusza 47 b

60-461 Poznań