ZAJĘCIA PLASTYCZNE

"Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu."

                                                                 Orhan Pamuk

Cel zajęć:

  • kształtowanie ekspresji oraz wrażliwości plastycznej,
  • poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz eksperymentowanie z różnymi materiałami,
  • rozwijanie zdolności manualnych i koncentracji wzrokowo-ruchowej
  • rozwijanie wyobraźni wzrokowej pod względem kolorystyki oraz wizualizacji przestrzennej,
  • wzmacnianie u dziecka kreatywności oraz postawy poznawczej podczas wykonywanych zadań,
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
  • budzenie i wzmacnianie wiary we własne możliwości,
  • budowanie postawy samodzielnego działania, umiejętności planowania i dokonywania właściwych wyborów.

Podczas zajęć wykorzystywane obok tradycyjnych materiałów plastycznych także takie, które nie są wykorzystywane podczas zajęć szkolnych.

Prowadzący zajęcia jest nie tylko przewodnikiem po świecie technik plastycznych, ale także animatorem działań zostawiającym dużą swobodę dla wyobraźni i realizacji własnych pomysłów przez "młodych artystów". U podstaw działań w ramach każdych naszych zajęć leży zawsze idea rozwoju dziecka i jego twórczości poprzez zabawę.

Obecnie proponowane terminy zajeć plastycznych: środy: 8.30 - 9.30; 10.20 - 11.20 oraz 13.00 - 14.00;  piątki: 9.00 - 10.00; 10.30 - 11.30;  13.00 - 14.00; 14.40 - 15.40

Zajęcia prowadzi: Anna Sieńkowska

Przystań Artystyczna Adama Sypniewskieg ul. Wergiliusza 47b 60-461 Poznań, Strzeszyn Grecki