ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Zajęcia umuzykalniające planowane są w poniedziałki, środy i czwartki.

Szczegółowy plan ustalony zostanie po dokonaniu zapisów do 8 września 2017 r. po dopasowaniu do planu szkolnego uczestników.

Spotkania odbywają się w grupach od 2 do 5-osobowych, czas zajęć – 45 min.

Grupy podzielone są na dwa rodzaje: grupa młodsza ( I-sze i II-gie klasy) i grupa starsza ( III-cie i IV-te klasy).

Każde dziecko posiada na zajęciach do własnej dyspozycji instrument klawiszowy. Uczestnicy zajęć zapoznają się także z grą na instrumentach strunowych szarpanych (gitara klasyczna, gitara elektryczna, ukulele) oraz na instrumentach perkusyjnych.

 

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące formy aktywności muzycznej:

- mowa i śpiew,

- gra na instrumentach,

- ruch z muzyką.

Zajęcia prowadzone w formie zabaw muzycznych mają za zadanie wzmocnienie i rozwój słyszenia melodycznego oraz współbrzmień, pamięci melodycznej i rytmicznej, koordynacji ruchowo-rytmicznej całego ciała, w tym poprawianie sprawności manualnej oraz estetyki muzycznej. Uwzględnione jest także zapoznanie się z grafiką muzyczną i podstawowym nazewnictwem i pojęciami muzycznymi adekwatnymi do poziomu każdej z grup wiekowych.

 

Podczas zajęć wykorzystywane będą elementy metod: Carla Orffa, Zoltana Kodaly, Emile Jacques-Dalcroze, Batti Straussa oraz Edwina Eliasa Gordona.

Instruktorzy: Zofia Lewandowska, Anna Biniaś.

 

© Przystań Artystyczna Adama Sypniewskiego