ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Każde dziecko posiada na zajęciach do własnej dyspozycji instrument klawiszowy. Uczestnicy zajęć zapoznają się także z grą na instrumentach strunowych szarpanych (gitara klasyczna, gitara elektryczna, ukulele) oraz na instrumentach perkusyjnych.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące formy aktywności muzycznej:
– mowa i śpiew,
– gra na instrumentach,
– ruch z muzyką.

Zajęcia prowadzone w formie zabaw muzycznych mają za zadanie wzmocnienie i rozwój słyszenia melodycznego oraz współbrzmień, pamięci melodycznej i rytmicznej, koordynacji ruchowo-rytmicznej całego ciała, w tym poprawianie sprawności manualnej oraz estetyki muzycznej. Uwzględnione jest także zapoznanie się z grafiką muzyczną i podstawowym nazewnictwem i pojęciami muzycznymi adekwatnymi do poziomu każdej z grup wiekowych.

Podczas zajęć wykorzystywane będą elementy metod: Carla Orffa, Zoltana Kodaly, Emile Jacques-Dalcroze, Batti Straussa oraz Edwina Eliasa Gordona.

Spotkania odbywają się w grupach od 2 do 5-osobowych, trwają 45 min.

Grupy podzielone są na dwa rodzaje: grupa młodsza ( I-sze i II-gie klasy) i grupa starsza ( III-cie i IV-te klasy).

Instruktorzy: Adam Sypniewski i Joanna Bielawska

 

ARTYSTYCZNO-ROWEROWE

 

 

 

 

PÓŁKOLONIE LATO 2024

 

 

 

Liczba uczestników każdego turnusu maks. 15 osób. Lato 2024 z Przystanią Artystyczną Adama Sypniewskiego
kontakt@przystanartystyczna.pl