SZACHY

Zajęcia szachowe w Przystani Artystycznej Adama Sypniewskiego skierowane są do dwóch grup wiekowych: najmłodszych dzieci, które poprzez zabawę zapoznają się z elementami zasad gry szachowej. Z kolei dzieci starsze, które opanowały podstawy poznają specyfikę gry w szachy, zaznajamiając się z motywami taktyki szachowej, debiutami i sposobem rozgrywania końcówek oraz mistrzami świata w szachach.
W trakcie zajęć rozgrywamy partie z zegarami szachowymi oraz zapisem. Ponadto, uczestnicy zajęć uczestniczą w często organizowanych przez nas turniejach szachowych w ramach całorocznego cyklu pn. „Otwarty Turniej Szachowy Szach-Mat”.
Przez naukę gry w szachy uczestnicy nabywają takie umiejętności, jak sztuka krytycznego i logicznego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji i rozwijania problemów, rozwijają intelekt, pamięć i zmysł obserwacji. A co ważne, również uczą się szacunku do siebie.

Instruktor: Leon Miklosik

ARTYSTYCZNO-ROWEROWE

 

 

PÓŁKOLONIE LATO 2023

 

 

Liczba uczestników każdego turnusu maks. 15 osób. Lato 2023 z Przystanią Artystyczną Adama Sypniewskiego
kontakt@przystanartystyczna.pl